Ellebo Beboerforening

Denne web-side er redigeret af Ellebo Beboerforening, der er helt uafhængig af Andelsboligforeningen Ellebo og dens bestyrelse.

En del af de faktuelle informationer til højre herfor hidrører fra andelsboligforeningens informationsmaterale.

Aktiviteterne i beboerforeningen (som altså ikke har noget med andelsboligforeningen at gøre) er dels af social karakter, dels udveksling af information som medlemmerne finder nyttig. For medlemmerne udgør beboerforeningen et forum for diskussion af andelsboligforeningens ledelse, administration, aktiviteter eller mangel på samme.

Du skal være medlem af beboerforeningen for at få adgang til de særlige web-sider med oplysninger for medlemmerne. Medlemsskab af andelsboligforeningen er ikke nok.

Du kan kontakte beboerforeningen pr. e-mail. (Bemærk: Andelsboligforeningens e-mail adresse finder du andet steds på siden.)

Har du ønsker om ændringer til denne web-side, så skriv pr. e-mail til beboerforeningens webredaktør

Redigeret 16. februar 2013

Ellebo Beboerforening
er en forening af beboere i Andelsboligforeningen Ellebo. Beboerforeningen er helt uafhængig af andelsboligforeningen. Oplysningerne nedenfor er ment som en service for den der søger generelle oplysninger om ejendommen.


Andelsboligforeningen Ellebo
er beliggende på Sjælør Boulevard 47-57, Ellebjergvej 2-36, Haydnsvej 1-7 i Sydhavnen i København.

Ejendommens historie kort
Ejendommen blev bygget omkring 1939, og overgik til andelsboligforening omkring 1956. Den har 203 andelslejligheder og 7 lejede lejligheder. Lejlighederne er fra 1 værelse til 4 værelser. Ejendommen er fordelt på flere bygninger.

Ledelse
Ejendommen er i rimelig stand, men den aktuelle ledelse har svært ved at overskue vedligeholdet. Bestyrelsen og dens formand har domineret ejendommen i alt for mange år, og er præget af traditioner og inkompentence. Der er stadigt stigende omkostninger, hvilket viser sig i stadigt stigende husleje. Demokratiet i andelsboligforeningen lader en del tilbage at ønske. Mange beboere har derfor svært ved at fæste lid til værdien af deres investering i en andelsbolig i Ellebo. For nyligt har generalforsamlingen indvalgt en tidligere formand, som blev fjernet på grund af helt uacceptable handlinger. Beboerne er jævnt utilfredse, men har svært ved at samle sig om en ny ledelse -- også fordi ledelsen er meget omhyggelig med at bekæmpe demokratiske tiltag.

Faciliteter
Den har en række fælles-faciliteter for beboerne såsom vaskekældre, solcenter, cykelkældre, parkeringspladser osv.

Rolig ejendom
Det er en rolig ejendom. Nye beboere har det med at forlade stedet hurtigt. Nogle har anskaffet andelsboliger med spekulation for øje, og de er blevet skuffede som andre på ejendomsmarkedet. Det er forbudt at holde hund. Der er kun få familier med børn. Der er kun få udendørs faciliteter for børn. 

Offentlig transport
Der er let og hurtig adgang til S-tog på Sjælør Station, hvor der er 10 minutters drift. Stationen kan nås på få minutters gang. Ny Ellebjerg station er ikke så langt væk. Der er også rimelige busforbindelser.

Kvarteret
Kvarteret er et typisk københavnsk udkant-kvarter, men med hurtig adgang til Københavns centrum. Der er et begrænset udvalg af forretninger, hovedsageligt for dagligvarer. Kvarteret må karakteriseres som "identitetsløst". Dette er anerkendt af Københavns Kommune som har gennemført visse tiltag for at løse problemet - dog uden stort held. Sydhavnen er, statistisk set, kendt for sine store sociale problemer, dog ikke nævneværdigt i Ellebo.

Ledige lejligheder
Ledige lejligheder sælges - ifølge viceværten - privat af andelshaverne. Derfor har andelsboligforeningen ingen venteliste. 

Ejendommens kontor
Andelsboligforeningen Ellebo
Ellebjergvej 34
2450 København SV
Telefon/fax 3617 8257
Skriv til Andelsboligforeningen Ellebo pr. e-mail